Kaina
Įvesk.lt kaina ir apmokėjimo sąlygos
Šarūnas Jončas avatar
Parašė Šarūnas Jončas
Atnaujinta daugiau kaip prieš savaitę

Įvesk.lt paslauga apmokestinama per dokumentą per mėnesį ir Jūs mokate tiek kiek įkeliate dokumentų. Dokumento kaina apskaičiuojama pagal įkeltų dokumentų kiekį per mėnesį pagal šią laiptinę kainodarą:

Dok. skaičius

Nuol. dok. kainai

Dokumento kaina

Vid. dok. kaina

0 - 250

0%

30 ct

30 ct

251 - 500

5%

28,5 ct

29 ct

501 - 1000

10%

27 ct

28 ct

1001 - 1500

20%

24 ct

27 ct

1501 - 2000

30%

21 ct

25 ct

2001 - 3000

40%

18 ct

23 ct

3001 - 5000

45%

16,5 ct

20 ct

5001 - 7000

50%

15 ct

19 ct

7001 - 10000

55%

13,5 ct

18 ct

> 10000

60%

12 ct

12 ct

Detalaus dokumento skaitmeninimo vienos eilutės kaina:

2 ct

Minimalus apmokestinamas eilučių skaičius:

5 vnt

Pvz.: Jūs įkėlėte 1300 dokumentų. Iš jų 10-čiai dokumentų, turinčių po 5 eilutes, užsisakėte detalaus skaitmeninimo paslaugą, o visus kitus skaitmeninate suminiu būdu. Tai mokėsite: 250 * 0,3 + 250 * 0,285 + 500 * 0,27 + 300 * 0,24 + 10 * 5 * 0,02 = 354,25 Eur + PVM. Vidutiniškai vienas dokumentas kainuos 27 ct.

* Kainos nurodytos be PVM.

‍Neapmokestiname Jūsų už:

  • Dublius - pasikartojantys dokumentai. Jei tą patį dokumentą įkelsite kelis kartus, bus apmokestinamas tik vieną kartą;

  • Ne sąskaitas - jei įkelsite dokumentą, kuris nėra sąskaita faktūra, toks dokumentas bus atmestas su komentaru ir neapmokestinamas;

  • Neįskaitomas sąskaitas - jei sąskaitoje neįskaitoma suma, tiekėjas, gavėjas ir t.t. toks dokumentas bus atmestas su komentaru kas neįskaitoma;

  • Vartotojus - galite turėti tiek vartotojų kiek Jums reikia, papildomai jie nieko nekainuoja. Jus apmokestiname tik už suskaitmenintus dokumentus.

Kompensuojame Jums už vėlavimą:

Mes Jums garantuojame, kad sąskaitas apdorosime per 12 darbo valandų. Jei nespėsime, Jums šias sąskaitas apdorosime nemokamai. Dabar 80% dokumentų apdorojame per pirmas 2 darbo valandas.

Kompensuojame Jums už klaidas:

Mes Jums garantuojame, kad sąskaitas apdorosime 100% be klaidų. Jei suklysime, Jums mokėsime 3x dokumento kainos už dokumentą.

Sąskaitą už paslaugas išrašome paskutinę mėnesio dieną už visus apdorotus per mėnesį dokumentus.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?