Kai sąskaitas keliate į Agnum kaip kiekines, nors vedate apskaitą suminiu būdu, svarbu paskirstyti išlaidas ir pajamas. Tai patogiausia daryti Įvesk.lt, nes atliekant skirstymą sistema mokosi iš Jūsų veiksmų ir sekantį kartą pasikartojančioms sąskaitoms Išlaidas/Pajamas priskirs pati.

Dar prekių priskyrimas per Įvesk.lt svarbus, kaip sąskaitas skaitmeninate detaliai su eilutėmis, bet apskaitoje prekėms naudojate savo vidine kodavimo ir pavadinimų tvarką. Kai nenorite, kad prekių kortelės apskaitoje būtų kuriamos pagal tiekėjų kodus. Tokiu atveju Įvesk.lt priskyrus prie prekės savo prekės kodą, į apskaitą persikels kortelės su jūsų užvadinimo tvarka, nesidubliuos ar nekurs naujų kortelių. Taip pat atliekant priskyrimą sistemą mokysis iš Jūsų veiksmų ir sekantį kartą, pasikartojančioms sąskaitoms reikalingą prekės kodą priskirs pati.

Pirmiausia savo Agnum atsidarome prekių sąrašą. Instrumentai->Registrai->Prekės

Spauskite Operacijos->Duomenų eksportas->Eksportas į Excel

Atsidarykite eksportuotą Excel ir perstumdykite stulpelius taip, kad A stulpelyje būtų - Prekių kodai, B stulpelyje - Prekių pavadinimai. Nukopijuokite A, B stulpelius ir eikite į Įvesk.lt. Eikite į kliento nustatymus, pasirinkite skiltį Išlaidos, spauskite Įkelti iš Excel. Įklijuokite prekių sąrašą, pasirinkite tipą ir spauskite įkelti.

Dabar galite grįžti prie suskaitmenintų sąskaitų ir stulpelyje Išlaida priskirti prekes, išlaidas, pajamas.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?