Yra du būdai kaip kelti suminius dokumentus į Agnum, galite kelti kaip suminius ir kiekvienam atskirai ar visiems iš karto priskirti reikiamą schemą. Arba greitesnis būdas - suminius dokumentus kelti kaip kiekinius su prekėmis, kurias priskirsite Įvesk.lt sistemoje.

Įvesk.lt spauskite Eksportuoti į Agnum ir dokumentai atsisiųs į Jūsų kompiuterį. Jei dokumentas suglaudintas - išskleiskite jį.

Pirkimų kėlimas suminiu būdų:

Einameį savo Agnum ir spaudžiame Dokumentai->Pajamavimai->Atidėjimai->Importavimas iš .XML

Uždėkite varnelę ties Importuoti sumine išraiška. Pasirinkite pirkimo dokumentą. Spauskite Nuskaityti failą. Tada Patikrinti ir Importuoti.

Kad pamatytumėte įkeltas sąskaitas, uždėkite filtrą pasirinktam laikotarpiui

Priskirkite sąskaitoms reikalingas schemas ir perkelkite prie dokumentų . Jei norite priskirti kiekvienai sąskaitai atskirai - atidarykite sąskaitą, parinkite reikiamą schemą, uždėkite varnelę ties perkelti ir spauskite išsaugoti.

Jei norite visas sąskaitas perkelti vienu metu ir visoms priskirti tą pačią schemą spauskite ,,Dantratį,,

Pardavimų kėlimas suminiu būdų:

Dokumentai->Pardavimai->Išankstinės sąskaitos->Importas iš XML

Uždėkite varnelę ties Importuoti sumine išraiška. Pasirinkite pardavimo dokumentą. Spauskite Nuskaityti failą. Tada Patikrinti ir Importuoti. Visa kita analogiškai vyksta kaip su pardavimais.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?