Įvesk.lt galite dokumentus skaitmeninti detaliai su eilutėmis. Norėdami į savo apskaitą persikelti detaliai suskaitmenintus dokumentus spauskite Eksportuoti į Agnum ir dokumentai atsisiųs į Jūsų kompiuterį. Jei dokumentas suglaudintas - išskleiskite jį.

Pirkimų kėlimas:

Einameį savo Agnum ir spaudžiame Dokumentai->Pajamavimai->Atidėjimai->Importavimas iš .XML

Nuimkite varnelę ties Importuoti sumine išraiška. Pasirinkite pirkimo dokumentą. Spauskite Nuskaityti failą. Tada Patikrinti ir Importuoti.

Kad pamatytumėte įkeltas sąskaitas, uždėkite filtrą pasirinktam laikotarpiui

Jei norite visas sąskaitas perkelti vienu metu iš atidėjimų prie dokumentų, spauskite ,,Dantratį,,

Pardavimų kėlimas :

Dokumentai->Pardavimai->Išankstinės sąskaitos->Importas iš XML

Nuimkite varnelę ties Importuoti sumine išraiška. Pasirinkite pardavimo dokumentą. Spauskite Nuskaityti failą. Tada Patikrinti ir Importuoti. Visa kita, analogiškai vyksta kaip su pirkimais.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?