1. Įkelkite sąskaitas į Įvesk.lt sistemą

Sąskaitas galite įkelti keliais būdais:

a) Įkeldami per naršyklę;

b) Siųsdami sąskaitas el. paštu;

c) Automatiškai importuodami iš Google Drive;

Įkelti per naršyklę:

Arba tempkite sąskaitas:

Kaip įkelti sąskaitas į Virtualų Apskaitininką per WEB

(Detalesnė informacija apie sąskaitų perdavimą)

2. Apdorotos sąskaitos persikelia iš Įkelti lango į Apdorotos sąskaitos langą.

3. Kontrahentų sąraše pasirinkite įmonę už kurią vedate apskaitą. Prie jos matysite visas pirkimo ir pardavimo sąskaitas susijusias su šia įmone.

4. Įvesk.lt suskaitmenintiems dokumentams, jei reikalinga, galite nurodyti Sandėlį, Išlaidą/Pajamą/Prekę. Atkreipkite dėmesį ar priskirtas Jums tinkamas PVM klasifikatorius.

Kad greitai priskirtumėte kodus ir jų nereikėtų įrašinėti ranka, suimportuokite juos iš Agnum į Įvesk.lt:

5. Įvesk.lt spauskite Eksportuoti į Agnum ir dokumentai atsisiųs į Jūsų kompiuterį. Jei dokumentas suglaudintas - išskleiskite jį.

6. Eikite į savo Agnum ir importuokite pirkimo/pardavimo dokumentus.


Ar gavote atsakymą į savo klausimą?